วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทยและเครือข่ายในอาเซียน เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย

ร่วมกิจกรรม

สมัครสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 2/2023

สมัครสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) 2/2023 ศูนย์สอบเชียงใหม่

สมัครสอบ EJU 2/2023

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่พื้นฐาน สมัครเรียนต่อ จนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

ทดลองเรียน/สมัครเรียน

ประกาศรับสมัครสอบ JLPT 2/2023

ประกาศรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 2/2023 ศูนย์สอบเชียงใหม่] [Announcement JLPT 2/2023 Chiang Mai Test Center]

สมัครสอบ JLPT 2/2023 ศูนย์สอบเชียงใหม่

เปิดรับสมัครการทดสอบความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นระดับมัธยมศึกษา (JAPANESE SCHOOL LEVEL TEST : JSLT) ประจำปี 2566

สมัครสอบ JSLT

About US

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ เลขที่ 3/3 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-272-331

About Image