สอบวัดระดับ JLPT/EJU

ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2022

รายละเอียดการสอบ

Speech Contest

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ - 20 มกราคม 2566

ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่พื้นฐาน สมัครเรียนต่อ จนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

ทดลองเรียน/สมัครเรียน

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทยและเครือข่ายในอาเซียน เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย

ร่วมกิจกรรม

About US

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ เลขที่ 3/3 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-272-331, 080-491-1298

About Image