สอบวัดระดับ JLPT/EJU

ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2/2022 (เริ่ม 23 ม.ค.66)

ประกาศผลสอบออนไลน์

Speech Contest

ขอเชิญงานประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 16 วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566

ร่วมกิจกรรม

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ตั้งแต่พื้นฐาน สมัครเรียนต่อ จนถึงขั้นประกอบอาชีพได้ โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ

ทดลองเรียน/สมัครเรียน

วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางกิจกรรมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ชาวไทยและเครือข่ายในอาเซียน เป็นเลิศด้านการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น ในประเทศไทย

ร่วมกิจกรรม

สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT)

รอบเดือนกรกฎาคม 2566 ศูนย์สอบเชียงใหม่

รายละเอียดการสมัครสอบ

About US

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ เลขที่ 3/3 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-272-331

About Image