เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นทุกระดับ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน ตัวอักษร ไวยากรณ์ การสนทนา จนถึงระดับสูง JLPT N5 – N1

มีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นหลากหลาย ตอบโจทย์ทุกความต้องการ