สมัครเป็นสมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ (ส.น.ญ.น.) เพื่อรับสิทธิเพื่อตัวท่านเองและครอบครัวมากมาย
สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ส.น.ญ.น. 
·       สามารถสมัครเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ล่าม และนักแปล ในสังกัด ส.น.ญ.น.
·       เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ ส.น.ญ.น.
·       สวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของ ส.น.ญ.น.
·       ส่วนลดค่าเล่าเรียน เมื่อสมัครเรียนภาษา (เฉพาะสมาชิกและลูกหลานสายตรง)
1. กรอกใบสมัครผ่าน Google Form หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) พร้อมรูปถ่าย, สำเนาบัตรประชาชน และหลักฐานการศึกษา/อบรม/ดูงานในประเทศญี่ปุ่น
2. สมัครด้วยตนเองที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
3/3 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จว.เชียงใหม่ 50200