ประกาศห้องสอบและมาตรการในการสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

ณ ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2565

การสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่นและความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (EJU)

มาตรการในวันสอบ

1. จะจัดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสนามสอบ

2. ขอความร่วมมือผู้เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

3. หากผู้เข้าสอบมาสายกว่าเวลาที่กำหนดหรือขาดสอบ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ผู้เข้าสอบจะไม่สามารถขอให้จัดสอบใหม่หรือขอค่าสมัครสอบคืนได้ ดังนั้น ผู้เข้าสอบควรตรวจสอบข้อมูลการเดินทางล่วงหน้าและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามสอบ

4. กรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ ภัยพิบัติ การเตือนภัยต่างๆ สถานการณ์ความไม่สงบ สถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น คณะทำงานฯ จะประเมินสถานการณ์ หากพิจารณาเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยได้ จะประกาศยกเลิกการสอบ โดยจะประกาศให้ทราบโดยเร็วที่สุดหน้าเว็บไซต์ และจะพยายามสุดความสามารถที่จะติดต่อให้ผู้สมัครสอบรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *