สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai ที่ผ่านมา ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมี คุณอภิชย์รักไพฑูรย์นายกสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระ บรมราชูปถัมภ์คุณศุข โพธิกุล อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และนายทะเบียน และคุณวิรัช บรรจงรักษ์ กรรมการบริหารฝ่ายท่องเที่ยวและสันทนาการ เป็นตัวแทนจากสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ จาก กรุงเทพ (ส.น.ญ.) เข้าร่วมการประชุม
ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ Mr. HIGUCHI Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ Mr. SHINZEKI Hiromi กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม อีกทั้งยังได้รับความ กรุณาจาก Mr. HORIKOSHI Hisao กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มาให้การบรรยายพิเศษเรื่อง “ตัวเลขบอกอะไร ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น – 数字やランキングに基づく日タイ比較.” ซึ่งเป็นความรู้ใน แง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับตัวเลข ทางเศรษฐกิจและการเมือง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ทำให้ บรรยากาศในการประชุมครั้งนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่น เป็นการกระชับความสัมพันธ์และสานสัมพันธ์ อันดียิ่งขึ้น
ผศ. ปพนธีร์ปัญโญ ประธานสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์สาขาภาคเหนือ อ.มาลินี วรรณวงศ์ รองประธานฝ่ายพัฒนาองค์กรและเหรัญญิก และ ผศ.ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล เลขาธิการสมาคมฯ ได้รายงานการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ตลอดปีที่ผ่านมา (พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565) ซึ่งได้รับคำติชมและข้อเสนอแนะมากมายจากสมาชิกฯ เพื่อ นำมาปรับใช้กับการทำงานของสมาคมฯ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดยในช่วงท้ายของงาน มีการมอบโล่เกียรติยศแก่ กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ สาขาภาคเหนือ ที่เสียสละและอุทิศเวลาทำงานให้กับสมาคมฯ มามากกว่า 10 ปีจำนวน 5 ท่าน คือ 1. น.อ. ปรเมษฐ์ ศิริตานนท์ รองประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. ผศ.ดร.ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง กรรมการบริหารฝ่ายกิจกรรมต่างประเทศ 3. อ. จุฬาลักษณ์ โคบายาชิ กรรมการบริหารฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาภาษา 4. คุณเก่ง หาญวิริยะพันธ์ กรรมการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 5. ผศ.ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล เลขาธิการ
ไฟล์รายละเอียดและภาพประกอบ ที่นี่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *