สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ ขอประกาศลำดับการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่นในระดับอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ครั้งที่ 16 (第16回北部タイ大学生日本語スピーチコンテスト) ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังนี้

ลำดับที่ชื่อ-สกุลสถาบัน
1นางสาวณิชาภัทร สีดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
2นางสาวสวิช สิงห์โคตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3นางสาวจิตรลดา ทิวาพัฒน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
4นางสาวณัฏฐ์นรี ชมพูมหาวิทยาลัยนเรศวร
5นางสาวศิราพร ทรงสวัสดิ์วงศ์มหาวิทยาลัยพายัพ
6นางสาวภัทราภรณ์ ไพสิฐวิโรจน์มหาวิทยาลัยนเรศวร
7นางสาวกวิตา ศุภตรัยวรพงศ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
8นางสาวศรุตยา วรรณวิไชยนาวินมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
9นายเมธา รูปเอี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10นายวชิรวิทย์ บัวทองมหาวิทยาลัยนเรศวร
11นางสาวกนกวรรณ บุญทิมมหาวิทยาลัยพายัพ
12นางสาวปุณภัช เศรษฐบุตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13นางสาวธนภร เขมภัทร์ภากิตติมหาวิทยาลัยนเรศวร
14นางสาวจุฑามาศ อชิระธนภูมิมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
15นายวิทวัส ใจสามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
16นางสาวสิริกร ชัยอินสูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
17นางสาวสุภัทรยา พรมไพรมหาวิทยาลัยนเรศวร
18นายศิรวิทย์ ตระกูลพฤกษามหาวิทยาลัยพายัพ
19นางสาวยูนิสรา โมริมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
20นางสาวอินธิรา ช่างอ่องมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

หมายเหตุ:

  1. การจัดลำดับดังกล่าว ดำเนินการด้วยการโปรแกรม Random Number Generator
  2. ลำดับการประกวดดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้


    ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566
    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ