ขยายเวลาปิดรับสมัครสอบ JLPT ครั้งที่ 2 ปี 2566 แบบออนไลน์

จากวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็น วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 17.00 น.)

และให้ผู้สมัครชำระค่าสมัครได้ไม่เกิน วันอังคารที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 24.00 น.)

https://www.jlptonlinethailand.com/2023/