ประกาศห้องสอบวัดระดับความสามารถภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ครั้งที่ 1/2023
ศูนย์สอบเชียงใหม่
วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
ณ ศูนย์สอบคณะมนุษยศาสตร์ ตึก HB7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
[Announcement JLPT Rooms 1/2023 Chiang Mai Test Center (July 2, 2023)]
(Faculty of Humanities, HB7)

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N1
https://drive.google.com/…/11lYDuVQCAoKLNtXuua8…/view…

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N2
https://drive.google.com/…/1IOLEXxluzPJaVAWC7d7…/view…

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N3
https://drive.google.com/…/1nd9DdrdRi5b299JmPlS…/view…

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N4
https://drive.google.com/…/1gD8vqEN80CC_L…/view…

ประกาศรายชื่อแยกเฉพาะ N5
https://drive.google.com/…/1N2nw50RxmgqX0F0wDpt…/view…

*** หมายเหตุ สำหรับชื่อที่ปรากฏในประกาศห้องสอบ ไม่มีผลต่อการออกใบรับรอง เนื่องจากใบรับรองจะอิงจากข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกในใบสมัครเท่านั้น ***

N4 และ N5 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 08.30 น. (สอบช่วงเช้า)

N1, N2 และ N3 พร้อมหน้าห้องสอบ เวลา 13.00 น. (สอบช่วงบ่าย)