เปิดรับสมัครสอบการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566
สนามสอบ : เชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสมัคร : 3 – 28 กรกฎาคม 2566
วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
ค่าสมัคร

 • กรณีสมัครด้วยตนเอง 469 บาท
 • กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 489 บาท
  โอนเงิน : ธนาคารกรุงไทย สาขาประตูเชียงใหม่
  เลขที่บัญชี : 540-0-11832-1
  ชื่อบัญชี : สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
  ** เอกสารการสมัครต้องมาถึงสมาคมฯ สาขาภาคเหนือ ภายในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 **
  เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร
  รูปถ่ายผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 ใบ
  ลิงค์สำหรับ Download
 • ใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUapply.PDF
 • วิธีการกรอกใบสมัคร : https://ojsat.or.th/main/wp-content/uploads/EJU/EJUhowto.pdf
  ติดต่อสอบถาม
  สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นฯ ภาคเหนือ (ตรงข้ามวัดพระสิงห์)

โทร. 053-272-331

Download คู่มือ Mini Student Guide
• การสอบ EJU คืออะไร
• ประโยชน์ของการสอบ EJU
• สถานที่รับสมัคร ข้อสอบเก่า ฯลฯ
https://goo.gl/Kybzqd