สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
เลขที่ 3/3 ถนนสามล้าน ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์ 053-272-331

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์ 10:00 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 16:00